Redno čiščenje

Redno čiščenje poslovnih prostorov načeloma poteka od ponedeljka do petka oziroma po dogovoru. Čiščenje izvajamo vsak dan v tednu ali periodično na tedenski oziroma mesečni ravni. Redno čiščenje zajema opravila, ki jih izvajamo dnevno, tedensko ali mesečno.

Kontrola čiščenja
Kontrolo čiščenja izvajamo enkrat tedensko ali po dogovoru s stranko. Pri pregledu je lahko prisotna stranka. Kontrola se izvaja s pomočjo vnaprej dogovorjenega in potrjenega s strani stranke plana čiščenja.

Pripomočki za čiščenje in čistila
Pregledamo v kakšnem stanju so in kakšna je zaloga čistil ob vsakeg kontrolingu objekta. Čistila zagotavljamo mi, saj edino na ta način lahko stojimo za njihovo kakovostjo ter posledično za kakovostjo naše storitve.

Dnevno čiščenje:

 • izpraznitev košev in pepelnikov in odnos smeti v kontejner
 • brisanje prostih delovnih površin, miz
 • brisanje okenskih polic,
 • brisanje kljuk in prstnih odtisov na vratih
 • brisanje prstnih odtisov z omar, pohištva, steklenih vitrin, vhodov
 • čiščenje in dezinfekcija sanitarij
 • nameščanje toaletnih brisač, WC papirja, mila, ki ga da na razpolago naročnik
 • vlažno brisanje tal ali sesanje
 • pometanje glavnega vhoda

Tedensko čiščenje:

 • temeljito čiščenje prostih delovnih površin, miz
 • brisanje telefonskih aparatov, računalnikov, namiznih svetil
 • temeljito čiščenje vrat
 • odstranjevanje pajčevin

Mesečno čiščenje:

 • temeljito čiščenje stenske keramike, WC zračnikov
 • čiščenje radiatorjev
 • čiščenje stolov, foteljev
 • temeljito čiščenje omar, pohištva
 • čiščenje napisnih tabel in ograj
 • čiščenje košev za smeti
 • brisanje vertikalnih površin na dosegu roke

Vaše povpraševanje lahko oddate tukaj.